neděle 18. ledna 2009

Smrt pašeráka

26. srpna 1938, asi dvacet minut po sedmé hodině ranní, se na četnické stanici ve Všerubech objevil kočí Josef Radolf z Myslivna, který přišel nahlásit zastřelení svého bratra Václava, (nar. 1913) jehož tělo nalezl Alois Neumeier zhruba sto kroků od státní hranice. K nálezu došlo přibližně v 5:45, když Neumeier šel do bavorského Sachtenu, aby pomohl známému při mlácení obilí.
Četnická stanice Všeruby okamžitě vyrozuměla okresní velitelství v Domažlicích a požádala o asistenci klatovskou pátrací stanici. Okresní soud v Kdyni byl požádán o vyslání komise k ohledání mrtvoly.
Poté se velitel stanice a strážmistr Vítek vydali na místo činu, které se nacházelo na louce v katastru obce Mysliv, poblíž hraničního kamene 28. Za přítomnosti obecního starosty Antonína Breye četníci prohledali okolí. Mezitím dorazil státní obvodní lékař František Matschl ze Všerub, který konstatoval, že k úmrtí došlo před 8 – 10 hodinami. Mrtvý byl zasažen kulkou do spodní části levé lopatky. Jiná poranění nebyla zjištěna. Mrtvý měl částečně stažené kalhoty a pár kroků od těla se našly lidské výkaly. Dalo se tedy předpokládat, že byl Václav Radolf zastřelen během konání potřeby.
V blízkosti státní hranice byla objevena kapesní svítilna, která – jak se později prokázalo na základě výpovědi příbuzných Václava Radolfa – patřila zastřelenému. Na německé straně hranic byly jasně vidět čtyři klouzavé stopy s otiskem pytlové tkaniny. 16 kroků od místa nálezu svítilny se podařilo objevit nábojnici ráže 7, 65.
Všerubský strážmistr Jan Machart a dozorce finanční stráže Jaroslav Bačuvčík vypověděli, že předchozího večera po půl desáté, když konali hlídkovou službu v rámci Stráže obrany státu a nacházeli se asi 750 metrů od místa činu, slyšeli zvolání „Halt!“ a zhruba 8 výstřelů z pistole. Poté se ozvalo kvičení selat. Strážmistr Machart usoudil, že příslušníci německé finanční stráže stříleli na prchajícího pašeráka.
Četnictvo se tedy obrátilo na německé finanční orgány. Při rozhovoru, k němuž došlo přímo na hranici, německý komisař Kiermeyer oznámil, že předchozího večera na daném úseku hlídkovali Zollbetriebsassistent Mair a Zollassistent Wildmann z oddělení Neusingen, kteří poblíž hraničního kamene 28 na německé straně hranic zastihli tři nebo čtyři podloudníky při pokusu propašovat přes hranici několik selat. Jelikož pašeráci nereagovali na výzvu k zastavení, byly použity zbraně. Ani jeden z Němců však nezpozoroval, že by jejich výstřely někoho zasáhly. Pašeráci na místě zanechali pytel s třemi selaty, která němečtí financové odnesli na své oddělení.
Na základě rozhodnutí soudní komise byla mrtvola přenesena do márnice všerubského hřbitova, kde následujícího dne proběhla pitva, podle jejíchž závěrů nastala smrt nejdříve čtvrt hodiny poté, co byl Radolf zasažen kulkou. Tudíž mohl raněný po svém postřelení uběhnout ještě sto kroků od hranice, v důsledku čehož němečtí financové v mlhavé a deštivé noci neviděli, že se Radolf zhroutil k zemi.
Četnická stanice ve Všerubech informovala o závěrech svého vyšetřivání okresní úřad a policejní úřad v Domažlicích, stejně jako četnickou pátrací stanici v Klatovech a okresní soud v Kdyni. Hlášení bylo samozřejmě zasláno i Zemskému četnickému velitelství. Kromě toho bylo zahájeno pátrání po pašerácích, kteří té noci provázeli Radolfa.

Zdroj: Národní archiv Praha, Zemské četnické velitelství, karton 679, sign. 23922/38.

Žádné komentáře:

Okomentovat