středa 7. ledna 2009

Pár slov úvodem

Coby student historie na olomoucké univerzitě jsem na jaře 2006 začal psát svou bakalářskou práci o Inspektorátu finanční stráže v Chebu. Později jsem se začal systematicky zabývat problematikou bezpečnostních složek na Chebsku a Karlovarsku v meziválečném období.

Při svých výzkumech jsem v archivních materiálech narazil na informace o řadě případů, s nimiž bych rád seznámil návštěvníky těchto stránek. Není mým záměrem psát pouze o závažných zločinech (ačkoliv ani těmto tématům se nevyhýbám), chci spíše poukázat na některé zajímavé aspekty, které doprovázely činnost bezpečnostních složek.

Rozhodně nemám v úmyslu pokoušet se o komplexní popsání historie meziválečného bezpečnostního aparátu. (Tento úkol rád přenechám povolanějším.) Jsem si vědom, že předkládané články se týkají spíše jednotlivostí a že komplexní zpracování problematiky by zasluhovalo podstatně obsáhlejší výzkum.

Uvítám ohlasy a připomínky, které lze zasílat na adresu kolarondrej@seznam.cz. Rovněž budu vděčný čtenářům, jejichž rodinní příslušníci sloužili v éře První republiky u četnictva, policie či finanční stráže, za poskytnutí informací.

Ondřej Kolář, 7. ledna 2009

Žádné komentáře:

Okomentovat