úterý 16. června 2009

Finanční stráž na Chebsku v prvních letech existence ČSR

V prvních letech po vzniku ČSR se museli financové na Chebsku potýkat s nedostatkem kvalitní výzbroje. Zbraně se sháněly z nejrůznějších zdrojů a patrně se jednalo o značně nesourodou směsici pistolí a pušek rozmanitého původu. Například zápis z posledního dne roku 1921 se zmiňuje o převzetí deseti německých pistolí Mauser od Hospodářského úřadu Zemského finančního ředitelství.

Příslušníci tehdejší pohraniční finanční stráže se také museli postarat o „zajištění bytů státních a železničních zaměstnanců“. S ubytováním byly tehdy vůbec potíže, ještě roku 1923 se v dokumentech často psalo o nutnosti uspíšit výstavbu ubikací pro pohraniční finanční stráž, neboť v té době bydlelo v jediné místnosti 8 - 12 mužů.

I situace se stravováním příslušníků pohraniční finanční stráže byla počátkem 20. let zřejmě poněkud komplikovaná, neboť se dochoval záznam z roku 1921 o odběru potravin z vojenských zásob.

To však byla jen jedna z mnoha starostí chebských financů, kteří roku 1921 čelili záplavě německých bankovek, prověřovali zvěsti o vývozu cenných papírů či ilegálním importu textilu. O této i jiné podloudné činnosti strážce hranic informovalo Zemské finanční ředitelství.

Někdy se však na pohraniční finanční stráž obraceli i soukromníci, kteří se domnívali, že jejich živnost je ohrožena činností pašeráků. Kupříkladu firma Christof und Schmidt Eger zaslala oznámení o údajném pašování gramofonových jehel. 27. listopadu 1922 varoval Spolek továrníků obuvi před pašováním bot. V průběhu let 1922-1923 se objevily záznamy o pašování čokolády, lihovin a hliníkového zboží. Informace o ilegálním dovozu cizího střeliva se nepotvrdily.

Aby problémů nebylo málo, vynořila se roku 1922 hrozba tyfové epidemie, zavlečené do republiky repatrianty z Ruska. V prvních letech existence samostatného Československa se financové kromě toho příležitostně podíleli na pátrání po údajných špionech.

Patrně nejtěžší prověrku schopností strážců československých hranic ve dvacátých letech představovala pohotovost, vyhlášená v důsledku pokusu o restauraci Habsburků v Maďarsku. Z této pohnuté doby se v chebském okresním archivu dochovalo několik zápisů o mimořádných opatřeních. 28. října 1921 byl vyhlášen dočasný zákaz vydávat pasy Čechům, narozeným v letech 1902-1904 a byly zrušeny dovolené pracovníků pohraniční finanční stráže. 24. listopadu bylo nařízeno zostření pohraniční kontroly. Úřady rovněž zakázaly vývoz koní, dobytka, léčiv a automobilů.

Od roku 1922 se situace v regionu pozvolna stabilizovala, nicméně nedostatek dochovaných archivních pramenů znemožňuje podrobněji rekonstruovat tehdejší vývoj.


Zdroj: Státní okresní archiv Cheb, fond Vrchní inspektorát finanční stráže Cheb.