čtvrtek 17. února 2011

Maďarští sabotéři na Slovensku

Počátkem června 1920 se československým bezpečnostním orgánům podařilo za nejasných okolností zadržet maďarského studenta Alexandra Fillera, u něhož se našly tři injekční jehly, tekutý jed curare, arsen a fosfor rozpuštěný v sirovodíku, který funguje jako velmi účinná zápalná látka. Uvedené předměty byly 4. června odevzdány Propagační kanceláři slovenského území, která obdržela i opis protokolu se zatčeným Fillerem.
Ten se přiznal, že pracoval jako agent pro Ligu pro integritu Maďarska, konkrétně pro její tajné oddělení, „jehož úkolem je páchat atentáty proti vynikajícím osobnostem na Slovensku a v Čechách.“ Agenti tohoto oddělení měli také zakládat na československém území požáry. V čele uvedené sabotážní organizace podle zjištěných zpráv stál jistý Urmánczy Nador, funkci službyvedoucího údajně zastával dr. Illosvay Dénes a tajemníky byli dr. Szemla Josef a Berghi Kornél.
Podle Fillerovy výpovědi dostali příslušníci organizace úkol podpalovat na Slovensku pouze vojenské objekty, jelikož vedení Ligy stále doufalo, že Maďarsko získá slovenské území zpět, proto bylo nežádoucí způsobit v této oblasti větší škody, než bylo nutné. V českých zemích však diverzanti směli zakládat požáry i ve skladištích a továrnách, na nádražích a v dalších objektech. Za jednu úspěšnou žhářskou operaci agentovi příslušela odměna ve výši 10 000 korun.
Liga vysílala jednotlivé záškodníky přes hranici individuálně, aniž by o sobě tito muži vzájemně věděli. Každý z nich musel před odchodem do Československa složit přísahu, že v případě hrozícího zajetí spáchá sebevraždu a že za žádných okolností nic nevyzradí. Agentům bylo zdůrazňováno, že je v případě dopadení stejně čeká trest smrti.
Sám Filler se stal spolupracovníkem organizace díky náhodě, když žádal o zaměstnání na jakémsi ministerstvu v Budapešti, kde jej odkázali na Urmánczyho. Ten studenta zasvětil do náplně činnosti svého oddělení. Poté, co Filler vyjádřil ochotu podílet se na akcích proti Československu, byl podroben zkoušce. Musel bez dokladů ilegálně překročit hranici na Slovensko a přinést blíže nespecifikovaný důkaz o tom, že se skutečně dostal na „nepřátelské“ území.
Tento úkol Filler bez obtíží splnil, načež mu Urmánczy a jeho spolupracovníci svěřili mimořádně důležitou misi – provedení atentátu na československého ministra zdravotnictví dr. Vavro Šrobára a bývalého župana Ludovíta Bazovského. „Za každou vraždu výšejmenovaných bylo mu slíbeno 30 000 a za zažehnutí budovy 20 000 korun.“ Illosvay Dénes dodal atentátníkovi jed a další vybavení. Na cestu agent navíc obdržel volnou jízdenku na maďarské železniční tratě.
Ačkoliv Filler skončil v zajetí dříve, než stihl splnit svůj úkol, z jeho svědectví vyplývalo, že „súčasne s ním vystrojeno a vyzbrojeno bolo viacero takýchto agentov,“ takže nebezpečí rozhodně ještě nepominulo. Proto v polovině června 1920 všechna okresní četnická velitelství v Čechách (a pravděpodobně i v ostatních částech republiky) obdržela zprávu o činnosti Ligy a varování před jejími agenty.
Jelikož všechny podrobnosti o fungování diverzní organizace vycházely pouze z Fillerova svědectví, zůstává otázkou, zda se veškeré údaje skutečně zakládaly na pravdě.

Zdroj: Národní archiv, fond Zemské četnické velitelství Praha, karton 89.