pondělí 10. srpna 2009

Dva případy roudnických četníků

Četnická stanice v Roudnici nad Labem se zapsala do dějin zejména v souvislosti s případem vraha Svatoslava Štěpánka, který byl v literatuře již několikrát popsán. Nyní se podíváme na dva kriminální případy, které roudničtí četníci pod vedením vrchního strážmistra Františka Fabiána řešili na přelomu let 1934-1935.

Případ první

Kasaři měli za první republiky pověst elity podsvětí. Většina z nich zásadně nepoužívala zbraně, našly se však i výjimky. K těm patřil také František Hlavsa, narozený v Lörinc v Maďarsku.

12. prosince 1934 Hlavsa vyloupil pokladnu roudnického obchodníka Gustava Standlera. Téže noci se ještě stihl vloupat k jistému Františku Homolkovi. Po namáhavé noční „práci“ se vydal na místní koupaliště Ostende, kde se chtěl trochu prospat. Jak poznamenal kronikář roudnické četnické stanice: „Byl i ve spaní připraven na překvapení a měl u sebe ostře nabitý revolver.“

Hlavsu však čekalo nepříjemné probuzení. Znenadání se na něho vrhlo několik četníků, kteří jej odzbrojili, dříve než stačil zareagovat. Poté byl zatčený eskortován na četnickou stanici. Při následném vyšetřování vyšlo najevo, že Hlavsa má na svědomí více zločinů. Nakonec „byl odsouzen porotním soudem v Písku pro pokus vraždy, loupeže a nesčetné krádeže k doživotnímu žaláři.“

Hlavsovo dopadení bylo jednou z posledních akcí roudnických četníků v roce 1934. Celkově za tento rok pracovníci Četnické stanice v Roudnici nad Labem zatkli 61 osob a dalších 509 udali soudům pro různé trestné činy.

Případ druhý

17. února 1935 byla nedaleko železničního strážního domku č. 796 nalezena mrtvola muže, přejetého vlakem. Na místo okamžitě vyrazila četnická hlídka a ohledávající lékař MUDr. Brožek. Na kabátě i rukavicích mrtvého četníci objevili zaschlé skvrny od krve, které nemohly pocházet od srážky s vlakem. Kromě toho se v kapse kabátu našla žlutá kabelka. Mrtvý byl identifikován jako Josef Petr, narozený 22. března 1906 v Litoměřicích.

Při prohledávání okolí byla u ohrady fotbalového hřiště nalezena mrtvola ženy, ubité kamenem. Ženu četníci identifikovali jako A. S. z Vanova. Vyšetřováním vyšlo najevo, že vdaná A. S. udržovala s Josefem Petrem milostný poměr. Její manžel se o tom dozvěděl den před její smrtí a vykázal ji z domu. Na základě svědeckých výpovědí vyšlo najevo, že 17. února ve 2:40 odjeli Petr a A. S. vlakem z Vanova do Roudnice nad Labem.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že po příjezdu do Roudnice Petr nejprve zabil svou milenku a poté sám spáchal sebevraždu. Motivem činu mohla být Petrova hádka s milenkou či jeho obavy z možných důsledků prozrazení jejich poměru.


Zdroj: Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Četnická stanice Roudnice nad Labem, inv. č. 1.