čtvrtek 8. ledna 2009

Boj o celní úřad v Božím Daru

Následující historka, dokládající chaotické poměry v pohraničí v září 1938, pochází z hlášení neznámého zaměstnance Celního úřadu Boží Dar, které je uloženo v kartonu č. 6 v archivním fondu Zemského finančního ředitelství Praha v Národním archivu.
22. září v ranních hodinách přednosta Inspektorátu finanční stráže Boží Dar a velitel čety Stráže obrany státu v jedné osobě, inspektor I. třídy Josef Špáta, nařídil ústup do Jáchymova. Evakuaci komplikoval nedostatek dopravních prostředků.
Krátce po poledni však zazněl rozkaz k návratu. Budovy finanční stráže byly mezitím vyrabovány a prostory celního úřadu obsadili ordneři, kteří však – zřejmě z obavy před přesilou navrátivších se Čechoslováků – tvrdili, že do budovy vnikli pouze proto, aby zabránili civilistům v rabování. V průběhu odpoledne Němci dokonce zařídili navrácení některých předmětů, odcizených z místních úřadů během krátké nepřítomnosti československých jednotek.
Z bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto, aby se pracovníci celního úřadu přesunuli na stanoviště SOS. Osádka autobusu SOS, který měl přepravit písemnosti úřadu, však z neznámých důvodů nechala část spisů v budově celního úřadu, kde zůstala i skupina hlídkujících členů SOS (15 financů, 5 vojáků). Tato hlídka byla v noci přepadena a zajata skupinou henleinovců.
Následujícího dne do Božího Daru dorazily jednotky československé armády a pracovníci celního úřadu byli opět evakuováni do Jáchymova.

Žádné komentáře:

Okomentovat