neděle 19. července 2009

Německý četník v Dolní Krupé

17. ledna 1919 okresní strážmistr Procházka z Mnichova Hradiště hlásil nařízeným orgánům, že strážmistr II. třídy František Fiter ze stanice v Dolní Krupé odstranil ze své úřadovny portréty prezidenta Masaryka a několika československých ministrů. Kromě toho Fiter svévolně nahradil české úřední formuláře německými a všechna hlášení psal v němčině, ačkoliv v dotyčném okrese byla úřední řečí čeština. Fiter, který byl německé národnosti, navíc udržoval styky se známými „agitátory proti československé republice“ poštmistrem Gahlerem a lesníkem Lamlem.

Velitel Četnického oddělení v Mladé Boleslavi okresní strážmistr Kramerius pověřil okresního velitele Procházku podrobnějším prošetřením uvedené záležitosti. 29. ledna 1919 Procházka zaslal Krameriovi podrobnější informace.

Dřívější prozatímní velitel v Dolní Krupé místostrážmistr Alois Karoušek odešel na dovolenou „za účelem ženitby“ a následně byl přeložen, přičemž velení stanice předal místostrážmistru Josefu Rosenbergovi. 13. ledna 1919 byl velitelem stanice jmenován Fiter. Ten ihned po svém příchodu odstranil obrazy, které v kancelářské místnosti zanechal Karoušek, včetně prezidentova portrétu. Jelikož Fiter dostatečně neovládal češtinu, vyhodil česky nadepsané formuláře, pořízené Karouškem, a k úřadování používal německé formuláře.

Fiter tvrdil, že obrazy odstranil pouze proto, aby místnost vyzdobil podle vlastního vkusu. Podle svého tvrzení měl v plánu zakoupit vlastní Masarykovu podobiznu, což později skutečně učinil, ovšem až poté, co mu Procházka vyčetl jeho chování. Procházka ve svém hlášení podotkl, že Fiter navzdory upozornění svého nadřízeného dále udržuje kontakty s Gahlerem a Lamlem. Z textu však nevyplývá, jakého druhu byly Fiterovy styky s oběma jmenovanými.

Mladoboleslavský četnický velitel Kramerius10. února 1919 poslal Procházkovo hlášení do Prahy na Zemské četnické velitelství. V připojené zprávě zdůraznil, že „je zvykem, že velitel stanice si kancelářskou místnost dle svého vkusu vyzdobí“ a že „dle vylíčeného běhu věcí nelze v jednání místostr. Fitera nepřátelský úmysl proti republice spatřovati nebyly proto žádné kroky ku sepsání trestního oznámení podniknuty.“ Vzhledem k Fiterovým pochybným stykům ovšem Kramerius doporučil dotyčného přeložit.

Na Zemském četnickém velitelství kdosi ke Krameriově zprávě ručně připsal rozkaz: „přeložit na jinou stanici.“ Dále byla připojena další rukopisná poznámka: „Již se stalo!“

Zdroj: Národní archiv Praha, fond Zemské četnické velitelství Praha, karton 286.

Žádné komentáře:

Okomentovat