úterý 29. června 2010

Zbrojní lístek

Počátkem roku 1927 došel Zemskému četnickému velitelství v Praze dopis, datovaný 7. ledna 1927, jehož pisatel Jan Šiman uváděl, že 21. června předchozího roku použil „zbraně (brovinku[1]) ku nutné sebeobraně,“ za což strávil čtyři měsíce ve vězení. Po odpykání trestu mu Krajský soud v Kutné Hoře vrátil zbraň i zbrojní lístek.
1. prosince téhož roku se do Šimanova bytu v Malešově č. p. 51 dostavil velitel tamní četnické stanice Rudolf Švábynský (ve skutečnosti Rudolf Švábenický), který si od Šimana vyžádal nejprve zbrojní lístek a poté i pistoli, aniž by se Šiman „dověděl proč tak pan Švábynský učinil.“ Šiman tudíž žádal o vyšetření četníkova postupu.
Okresní četnické velitelství v Čáslavi podalo 25. ledna 1927 podrobnou zprávu o incidentu. Šiman v červnu předchozího roku zastřelil (patrně v sebeobraně) cestáře Františka Bohuňovského a po odpykání trestu dostal zbraň i náboje zpátky. Rozvedený Šiman žil se svým čtyřletým dítětem, které z rozhodnutí soudu dvakrát měsíčně navštěvovala jeho matka Anna. Ta dlouhodobě usilovala o získání potomka do své péče.
V první prosincový den 1926 byl vrchní strážmistr Švábenický svědkem toho, jak se Anna Šimanová na ulici přetahuje o své dítě s hospodyní svého bývalého manžela Anežkou Líbalovou. Četník obě ženy odvedl na obecní úřad, kam si později Šiman přišel vyzvednout dítě.
Švábenický dle své pozdější výpovědi „pozoroval u Šimana značné rozčílení“ a obával se, že by vznětlivý Šiman „mohl pistole použíti proti své manželce s kterou se při každém setkání hádá.“  Proto se vrchní strážmistr rozhodl zabavit dotyčnému pistoli i zbrojní lístek a uložit je na malešovském obecním úřadě „až do rozhodnutí okresní správy politické v Kutné Hoře.“
Když se při vyšetřování případu okresní četnický velitel dotázal kutnohorské politické správy, bylo mu sděleno, že úřad s největší pravděpodobností „prohlásí zbrojní lístek za neplatný a nařídí obecnímu úřadu v Malešově, aby pistoli prodal a vytěžený peníz Šimanovi odevzdal.“
V tomto ohledu byl též Šiman písemné vyrozuměn.


Zdroj: Národní archiv, fond Zemské četnické velitelství, kart. 355, sign. 353/27


[1] Správně browningu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat