neděle 17. července 2011

Důstojnický ples

            K nepsaným povinnostem četníků a zejména četnických důstojníků patřila také účast na různých společenských akcích, přičemž nepřítomnost reprezentantů četnictva při některých slavnostních příležitostech mohla vyvolat určité faux pas.
            11. ledna 1924 se v pražském Obecním domě konal Ples čs. důstojníků, jehož se mezi jinými zúčastnil i tehdejší generální velitel četnictva Karel Vyčítal. Mimo něj zde četnictvo reprezentoval pouze kapitán Steiger. Mizivá účast četnických důstojníků nezarazila jen Vyčítala, překvapeni byli i někteří příslušníci armády a především ministr národní obrany, s nímž měl Vyčítal v průběhu večera možnost hovořit.
            „Poněvadž účast na plesu jest ovšem vázána na vstupné,“ nechtěl Vyčítal svým podřízeným imperativně přikazovat, aby se na plese objevili, přesto hned následujícího dne sepsal důvěrnou instrukci Zemskému četnickému velitelství pro Čechy, aby byli četničtí důstojníci, sloužící v hlavním městě, ústně poučeni. K tomu vyjádřil očekávání, „že se v budoucnosti vystříháme tohoto trapného zjevu.“

Zdroj: Národní archiv, fond Generální velitel četnictva, kart. 13.

Žádné komentáře:

Okomentovat